به گزارش قلم، خرید هزاران نردبان آتش نشانی برای ساختمان‌های بلند مرتبه باز هم نمی‌تواند ایمنی لازم را در برابر حوادث آتش سوزی ایجاد کند. گفته شده پلاسکو ساختمان قدیمی بود و ایمنی لازم را نداشت اما سابقه آتش سوزی در برح مسکونی بزرگ در غرب لندن که حداقل ۷۹ نفر کشته یا مفقود داشت خود دلیلی بر این مدعاست که هیچ کس نمی‌تواند ایمنی ساختمان‌های بلند مرتبه را در صورت عدم توجه به مقررات آتش نشانی تضمین کند. حال لحظه ای تصور کنید؛ همین ساختمان‌های بلند مرتبه در زیر زمین شکل بگیرد و در هنگام آتش سوزی اثری از خود در روی زمین به جا نگذارد تا با مشاهده بتوان به دادش رسید. چه اتفاقی پیش رو ساختمان های عمیق است؟ اما ساختمان‌های عمیق چه نوع سازه هایی هستند؟

 مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، ساختمان هایی که دارای حداقل یک کف با عمق بیش از 9متر پایین ترین تراز تخلیه خروج هستند، ساختمان عمیق محسوب شده و طبقات زیرزمین این ساختمانها، حتی در صورت داشتن کاربری غیر پارکینگ، باید مجهز به سامانه تهویه مناسب دود باشند.

 مهدی داوری، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی از کمین خطر در ساختمان های عمیق خبر می دهد.

برای هر ساختمان عمیق نا ایمن می تواند هر اتفاقی رخ دهد

مهدی داوری، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، با بیان اینکه عموما طبقات منفی به خاطر کاربری های مختلف به خصوص پارکینگ در برج‌ها اضافه می‌شود به برنا گفت: با ساخت ساختمان‌های عمیق مخالفتی نداریم اما این ساختمان‌های مرتفع باید شرایط خاص خود و تمهیدات ایمنی را لحاظ کنند و در آنان ضوابط سازمان آتش نشانی به طور کامل به کار گرفته شود.

داوری تاکید کرد: معمولا ساختمان‌های مرتفع عمق هم دارند؛ تمام ساختارهای مقاومت یک ساختمان برابر حریق هم در مباحث و ضوابط آتش نشانی وجود دارد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی  با ارائه توصیه‌های ایمنی گفت: توصیه ما به سازندگان این است که ضوابط را به طور دقیق رعایت کنند.

وی ادامه داد: هر ساختمان عمیقی که ضوابط ایمنی را رعایت نکند، برایش می تواند هر اتفاقی رخ بدهد؛  حتی اگر مانند پلاسکو فروریزش نداشته باشد می تواند جان انسان ها را به خطر بیندازد.

داوری در پاسخ به این سوال که چه خطری ساختمان های عمیق را تهدید می‌کند، افزود: بیشترین خطری که ساختمان‌های عمیق دارد این است که چون در عمق قرار دارند و دود و حرارت  به طرف بالا می‌رود سبب می‌شود به سرعت دود در ساختمان منتشر شود اما با تعبیه ضوابطی که سازمان آتش نشانی اعلام می‌کند می‌توانیم این خطرات را به مراتب کاهش بدهیم.

منبع: برنا