کد خبر: ۱۴۱۹۶
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۰ - ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد اجرای برنامه‌های درسی پنهان در مدارس در راستای کاهش خطرات و لغزش‌های نوجوانان در گرایش به اعتیاد نقش معناداری دارد.
به گزارش ایسنا، رسول ذوالفقاری زاده- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی در پایان‌نامه خود به "بررسی برنامه درسی پنهان از منظر ادراکات دانش‌آموزان در زمینه اعتیاد، محرک‌ها و روان‌گردان‌ها در مدارس مقطع دوم شهر اصفهان" پرداخت.

امروزه انتقال و پرورش ارزش‌ها در نظام‌های تعلیم و تربیت از جمله آموزش و پرورش حائز اهمیت است. بنابراین در راستای حفظ ارزش‌ها و سلامت جامعه، آموزش مستمر و فرآیند آگاهی بخشی نوجوانان از طریق برنامه‌های درسی پنهان در محیط مدرسه میسر است.

این تحقیق با هدف بررسی برنامه‌درسی پنهان از منظر ادراکات دانش‌آموزان در زمینه اعتیاد، محرک‌ها و روان‌گردان‌ها در دبیرستان‌های دولتی شهر اصفهان انجام گرفت. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است.

در این تحقیق، ۷۱۰ نفر از دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر اصفهان درسال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ انتخاب و با روش نمونه گیری چند مرحله‌ای برگزیده شدند. برای بررسی روایی ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، از روش روایی صوری و محتوایی و برای تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.

نتایج این پژوهش نشان داد اجرای برنامه‌های درسی پنهان در مدارس مقطع دوم متوسطه شهر اصفهان در راستای کاهش خطرات و لغزش‌های نوجوانان در گرایش به اعتیاد معنادار است.

به گزارش ایسنا، این پایان نامه به راهنمایی سید احمد مدنی در دانشگاه کاشان دفاع شد.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: